TỦ KỆ BẾP CAO CẤP

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 001

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-001
Nguyên liệu             : 
Inox 304.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 4.500.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ Kệ bếp gỗ

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp gỗ(Mẫu tham khảo)
Model                              : TG01
Nguyên liệu             : 
Gỗ MDF.
Xuất xứ                    : 
Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 3.700.000 Đ/mét tới
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM
 

 

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 002

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-002
Nguyên liệu             : 
Inox 304 - Gỗ - Đá - Composite.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 4.500.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ - Kệ bếp gỗ TG02

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp gỗ(Mẫu tham khảo)
Model                              : TG02
Nguyên liệu             : 
Gỗ MDF.
Xuất xứ                    : 
Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 2.300.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 003

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-003
Nguyên liệu             : 
Inox 304 - Gỗ - Đá - Composite.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 3.500.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 004

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-004
Nguyên liệu             : 
Inox 304 - Gỗ - Đá - Composite.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 3.800.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 005

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-005
Nguyên liệu             : 
Inox 304 - Gỗ - Đá - Composite.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 3.800.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 006

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-006
Nguyên liệu             : 
Inox 304 - Gỗ - Đá - Composite.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 3.500.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 007

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-007
Nguyên liệu             : 
Inox 304 - Gỗ - Đá - Composite.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 3.500.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 008

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-007
Nguyên liệu             : 
Inox 304 - Gỗ - Đá - Composite.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 2.500.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 009

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-009
Nguyên liệu             : 
Inox 304 - Gỗ - Đá - Composite.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 3.500.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 

Tủ - Kệ bếp inox cao cấp 010

Chủng loại               : Tủ - Kệ bếp Inox cao cấp (Mẫu tham khảo)
Model                              : I-010
Nguyên liệu             : 
Inox 304 - Gỗ - Đá - Composite.
Xuất xứ                    : 
Đức - Việt Nam.
Kích thước               : Thiết kế và thi công theo yêu cầu của quí khách hàng.
Giá                           : 4.500.000Đ/m
Liên hệ đặt hàng : 08.38 109 567 - Hotline: 0909 80 00 44
Công ty TNHH Môi Trường Việt - Thương Hiệu  INOX VIỆT
Địa chỉ : 277 Gò Dầu - Phường Tân Quý - Quận Tân phú - TP.HCM
Xưởng sản xuất : 407 Đường HT 13 - Q.12 - TP.HCM

 
Page: StartPrev1234NextEndPage 1 Of 7

Tản mạn nội - ngoại thất Inox

Trang trí sắc xanh cho tường nhà

Không nhất thiết phải có đất thì mới làm được vườn. Những bức tường cũng có thể tận dụng để làm "vườn", vừa tô điểm cho ngôi nhà bạn thêm đẹp, và thanh lọc không khí, làm khỏe "lá phổi" của các thành phố lớn đầy khói bụi. Cấu tạo...

Tư vấn sử dụng sản phẩm Inox

Chọn mua bồn chứa nước nào không ảnh hưởng đến sức khỏe Chọn mua bồn chứa nước nào không ảnh hưởng đến sức khỏe  Thời gian vừa qua, có nhiều luồng thông tin cho rằng sử dụng bồn inox chứa nước sinh hoạt và...
INOX 430(SUS 430) INOX 430(SUS 430) Inox 430 được sản xuất chủ yếu là do giá thành thấp hơn nhiều so với các mac inox khác....
INOX 304(SUS 304) INOX 304(SUS 304) Inox 304  là loại Inox phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay trên thế giới. Inox 304  chiếm...
INOX 201(SUS 201) INOX 201(SUS 201) Trong tình hình giá của Niken tăng liên tục thì những dòng  Inox chứa hàm lượng Niken thấp, giá cả thấp...